In memoriam Rímhányó Romhányi

Ki ne ismerné doktor Bubót? Frédit és Bénit, a két kôkorszaki szakit? Talán csak azok akik nagyon fiatalok, de talán még ôk is. Nos, Bubó kedvesen csavart történetei és Frédiék elképesztô rímei mind-mind egy ember, egy mûvész fejébôl pattantak ki. Ô volt Romhányi József, akinek néhány versét találhatod errôl a lapról elindulva.

A szövegek 1993 környékén jelentek meg a Fidoneten, ott is a Pletyo.hun területen. A szerzô természetesen Romhányi, a gépelést fôleg Grin és TRf követték el, mind a többiek szórakoztatására, mind a kiváló mûvek népszerûsítésére. (Tudtommal a versek nagy része megjelent a "Szamárfül" c. kiadványban, tetszetôs formában.)

Fogadd hát szeretettel ezeket a gyöngyszemeket, és szórakozz olyan jól mint ahogy mi tettük annak idején, s azóta is!