Gólya vendégség


A szívélyes gólya mit vett a fejébe?
Meghívta a nyájas varangypárt ebédre.
Sôt továbbment - még a kicsik is jöhetnek!
De azt már nem mondta meg, hogy csak köretnek...


Okozatosan


Elfutott a verés elôl
a gazda kutyája.
Elôle a rémült macska
felkúszott a fára.
Ettôl persze felrebbent a
faágról a veréb,
s az egésznek a muslica
itta meg a levét.


Apróhirdetés


Kullancs terepjárót venne,
Bôrülésbe is belemenne.

Borz


A büszke borzanya összetoborzott
Néhány csellengô borzot,
Hogy szivének féltett kincsét,
Hat kicsinyét megtekintsék.
- Nézzétek! Az itt a menyország! -
Mondta dédelgetve hat egyszülött borzát.
Ám a bámészkodók formátlannak, torznak
Találták a sok torzonborz borzat.
Szólt az egyik, egy értelmesforma,
Kinek kedélyét e látvány felborzolta:
- Érdekes! Ha belülrôl, elfogultan nézed,
Ez az alom meleg kis családi fészek.
Ha kivülröl, s nem vakit el vonzalom:
... egyszerûen borz-alom...

Egy szú végrendelete


Egy szú beszorult a hokedli lapjába,
Ráült a szakácsnô százszor is napjába:
És jött a baj csôstül. Még a tetejébe,
Az asztalos szöget ütött a fejébe.
Néha percekig már percegni sem tudott,
Végül hát megírta e testamentumot:

-A nagy hármasszekrényt, mely koromszín, ében,
Özvegyemre hagyom, járjon feketében.
Ha a gyászhét letelt, s férjhez megy ismét,
Ne maradjon jussa tôlem, csak a kisszék.
Fiam, ki kalandos, regényes, mint atyja,
A nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja.
Kerülje a drámát, bölcseleti mûvet,
Mert a nehéz könyvek szétnyûvik a nyüvet.
Lányom, aki szégyent szégyennel tetézett,
S lezabipetézett,
Kint éljen eztán
A szemétládában, kegyelemdeszkán!
Végül az anyósom.- Megérdemli nagyon;
Rá a vadonatúj, szép csôbútort hagyom.

Sárkánymese


Egy hétfejû sárkánykölök csúnyán összevesztek.
Rájuk szólt az anyja, de ô nem maradtak veszteg.
Bár már egy sem emlékeztek, hogy min kapott össze,
Végül leharapta egymást, önmagát is közte.
Ja, hogy hol itt a tanulság? Szájbarágom, tessék:
Minden fejtúltengés vége teljes fejetlenség.

A zsiráf gôgje


A nagyságos zsiráf
fennhordta az orrát.
Társait lenézte, mint
kényúr a szolgát.
Külön koszton élt fent,
lombot csemegézett
Míg odalent mélán
legelt a személyzet.
A világ sok ilyen
csúf esetet ismer.
Igy megy, ha magasra
kerül fel egy kis fej.

Új struccpolitika


Egy strucc úgy vélte,hogy különb társainál,
Eltökélte tehát, hogy karriert csinál.
Hogy ezt gyorsan vigye véghez,
Úgy döntött, hogy ellenzék lesz,
És mint egyszemélyes tábor
Elszakad a gyáva struccpolitikától.
Szembe is fordult a többivel dohogva,
És onnét fúrta be fejét a homokba.

Kukac-sorsMegtudhatod most, ha e tárgykörben kutatsz,
mért él a föld alatt a rút esôkukac.
Rágodott rég egy kérdésen a földigiliszta:
Mért utálja ôt az ember, hiszen olyan tiszta?
Nem volt képes felelni rá a sok oktalan állat
hogy terem az emberszivben undor és utálat.
Végül megsúgta egy csendes esti órán
a svábbogár, azaz német ajku csótány:
- Hör mal zu! Én tudok esztet! Nekem van a lakás
srévizavi a ház mellett, bei dem szemétrakás.
Én látok, ha spacirozni pemászok a házba:
tetejüktôl talpukjáig fel vannak ruházva.
Hogyha téged nézlek, so én magamnak is
restellem.
Nem szégyellsz te magad, du Schwein,
igy anyatojt meztelen?!
Nix toll, nix szôr, csupasz potroh mutogatja!
Muszaj neked strimfli hûzni, egy ink meg
egy katya!
- Ingem, gatyám sohasem lesz, én ezt
meg nem érem!
- Szólt a kukac és föld alá vitte a szemérem.

Egy boldogtalan sünnek panaszai a halovány holdnál- Sanyarú sors, te szabtad rám gúnyámat,
céltábláját az emberek gúnyának.
Engem senki sem cirogat, becézget,
mert a bôröm egy kicsikét recézett.
Hogy irigylem a nercet, a hódokat!
Nekik kijár elismerés, hódolat.
Hányszor kértem a bennfentes rókától,
legyen az én ügyemben prókátor.
Könyörögtem: Szólj a szûcsnek bátyuska,
protezsálj be prémesállat státusba,
vegyen be legalábbis bélésnek.
De hiába! Nem enged e kérésnek.
Értékemért agyon sose csapnának,
nem kellek én se muffnak, se sapkának...
Igy kesergett sündörögve, bujkálva,
mig egy fakir nem került az útjába.
Az felkapta, gyönyörködve vizsgálta:
- Jössz a szögeságyamba, te kispárna!

Begépelte The Richfielder [TRf] valamint még néhány egyén, valamikor 1993 környékén a Fidonet Pletyo.hun területén.