- Csevely mindenféléről (2:370/15) -------------------------------- PLETYO.HUN -
 Msg : #25948 [2004]                              
 Felad: Quador Mortis            2:370/15.18   96 Jul 30,Ked 20:32 
 Címz : Kilvadi                       96 Aug 05,Hét 01:16 
 Téma : ki irta a Bibliat?                           
--------------------------------------------------------------------------------
    Üdvözlégy Kilvadi!

 K> 1 Kor. 3.
 K> 19. Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert meg van
 K> írva:
 K>   Megfogja a bölcseket az * ő csalárdságukban.
 K> 20. És ismét: Ismeri az Úr a * bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.
 K> === Cut ===

:-))))))))))))))))))))))))
Lusta vagyok több smileyt odarakni.
Eddig ahány vallással találkoztam, az ÖSSZES kijelentette ezt.
Figyelj, bővítem a teknőcös vallásomat a fentivel. Akkor már igaz az is ?
Tudod mit, leírom az egészet.
>
--------
AZ Igaz Hit
--------

TEREMTÉS KÖNYVE
---------------
1. Vala a Világ, mely a kezdettől fogva örökkévaló, és örökkévaló is lesz a
végtelenségig.
2. Vala még a Nagy Teknőc, mely a hátán hordozza ezt a világot, és vigyázza,
hogy a világ olyan legyen, amilyennek annak lennie kell.
3. És az Új Idők Kezdetén a Nagy Teknőc megteremté a Kis Teknőcöt a saját
képmására.
4. És a Kis Teknőc bejárta az egész világot az Elejétől a Végéig, és látá, hogy 
a világ sivár, és látta, hogy ez nem jó.
5. És akkor a Kis Teknőc elhatározta, hogy megteremti az Embert, hogy uralkodjon
a világon, és engedelmeskedjék a Kis Teknőcnek, és imádja a Nagy Teknőcöt. És
úgy lett. És látta a Kis Teknőc, hogy ez jó.
6. És a Kis Teknőc látta, hogy az ember magányos, és teremté neki a növényeket, 
hogy legyen hol laknia, és az állatokat, hogy legyen kit vadásznia. És az ember 
engedelmeskedett a Kis Teknőcnek, és imádta a Nagy Teknőcöt, és immáron a Nagy
Teknőc is látta, hogy ez jó.
7. De egy napon megharagudá a Nagy Teknőc a Kis Teknőcre, és megparancsolá, hogy
jöjjön vissza a világból, és tízezer évig lakjon a Nagy Teknőc hátán ismét.

EMBEREK KÖNYVE
--------------
1. És akkor az emberek magukra maradtak, és siratták a Kis Teknőcöt, de bizony
továbbra is imádták a Nagy Teknőcöt, mert tudják, hogy a Nagy Teknőc az, aki a
világot a hátán tartja.
2. És akkor az emberekre nem vigyázott a Kis Teknőc, hát maguknak kellett
boldogulniuk. És kérdék az emberek a Kis Teknőcöt, hogyan tegyék, de a Kis
Teknőc nem hallgatta meg őket. És akkor az emberek átkozák a Kis teknőcöt, és a 
maguk feje szerint cselekedének.
3. És akor lett viszály és gyilkolás az embereknek közte, és a gonoszok
kerekedének felül, és a Gonosz már beférkőze addigra sok ember szívébe, de a
Gonosz nem látható.
4. És így ment ez tízezer évig, és akkor visszatért a Kis Teknőc az ő jóságában.
És látta, hogy a világ rossz, és a Gonosz uralkodik, és meghallá, hogy őt
elátkozák az emberek, mikor nem hallgatá meg őket. És ekkor a Kis Teknőc igen
mérges lett az ő nagy jóságában, és elhatározá, hogy tűzfelleget bocsájt a
földre.
5. De megismere addigra a Kis Teknőc egy igen jó embert, Dömötört, akiről többen
is mondták, hogy igen jó ember, és történetesen az ő ük-ük-ük-ükapjának ősei
voltak azok, akik nem átkozák el a Kis Teknőcöt annak idején.
6. És mondá Dömötör a Kis Teknőcnek : "Hát miért akarod elpusztítani a kevés jót
is, ki köztük maradt". Mire a Kis Teknőc igen gondolkodoba esé, és mondá
Dömötörnek : "Hm.. Igazad van, Dömötör, te olyan ember vagy, aki azt csinálja,
amiről és azt gondolom, hogy jó, tehát te jó vagy, meg lehet, hogy vannak még
páran. Ha ismersz ilyent, mondd meg nekik, hogy meneküljenek fel egy hét múlva a
Dombos Hegyre és szálljanak bé az én Égi Járgányomba, mert az megmenekít majd
benneteket a pusztulástól."
7. Igy meneküle meg Dömötör meg a többiek. De sajnos Dömötör beválogatá Billogot
is a hajaóba, aki történetesen személyesen is elátkozá már többször a is
Teknőcöt, bár erről igencsak hallgata mostanság.
8. És a Kis teknőc igen megkedvelte Dömötört, és hiába gondolta Billog, hogy
talán a Kis Teknőc igen jó mégis, mert mikor mondá neki, hogy "Kis Teknőc, nekem
beszédem lenne veled", akkor mondá a Kis Teknőc, aki mindent tud tudvalevőleg,
hogy előbb vezekeljele, hogy szidta őt.
9. És a Kis Teknőc továbbra is igen kedvelte Dömötört, és nem szerette Billogot,
mert a neve is csúnya volt. És akkor Billog elhatározá, hogy megöli Dömötört, és
akkor majd őt szereti a Kis Teknőc, és úgy cselekedett.
10. És amikor a Kis Teknőc megtudta, hogy mi történt, iszonyú haragra gerjedt.
Még mielőtt gerjedt volna, eszébe jutott, hogy lehet, hogy ő is hibás, de ezt
gyorsan elhessegette. Hát odament, és az ő nagy jóságában lekevert két jókorát
Bikkognak, és kérdé, hogy miért tette. És akkor Billog megmondta, és a Kis
Teknőcnek majdnem lelkiiismeretfurdalása lett, de mégsem, mert eszébe jutott,
hogy tulajdonképpen ő a Kis Teknőc, és amit ő tesz, az úgy van jól.

A TÖRVÉNYEK SZÜLETÉSÉNEK KÖNYVE
1. És igen búsula a Kis Teknőc az Égi Járgányon, miközben az ő nagy jóságában
minden gonoszt, és a pár nem gonoszt is iszonyú kínok között a lángok
emésztették. És látta, hogy törvény kell a népnek, mert addig bizony nem fog
mindenki ugyanúgy gondolkodni, és az nem jó.
2. És akkor nekiláta a kis Teknnőc, és saját mancsúlag írá le a Törvényeket,
amelyek a lehető legjobb törvények, mert hiszen a Kis Teknőc írta maga őket
saját kezűleg.
3. És a törvények a következők.
 1. A Kis Teknőc neve ezentúl Teknőc, és a Teknőcnek mindig igaza van, mert ő
azt mondja. Aki mást gondol, az vagy hülye vagyon, vagy egyszerűen meg kell
ölni.
 2. Aki nem úgy tesz, mint az a törvényekben írva vagyon, azt a Kis Teknőc majd 
jól megbosszulja az ő nagy jóságában. - És ekkor gondolkoda egy picit a Kis
Teknőc, aki már maga A Teknőc, hogy nem lenne-e egyszerűbb mindjárt olyanná
tenni az embert, hogy mindig azt csinálja, amit ő akar, de aztán rájött, hogy
inkább mégsem, mert az úgy nem izgalmas.
 3. És megalkotta a Teknőc a Teknőc Vallását, és megalkotá a popjait is, akik
majd betartatják az ő törvényét, mert büntetni ugyan izgalmas az ő nagy
jóságában, de egy idő múlva mégis egyhangú, így a kisebb ügyeket majd intézik az
ő papjai.
 4. És átadá a Törvényeket a Papoknak a Teknőc Nyelvén. A népeknek pedig
megmondá, hogy most aztán reszkessenek, és a népek reszketének.
 5. A Papok pedig a legnagyobb tisztességben használák a törvényeket, és csak
rikán javíták ki a maguk érdekének megfelelően.
 6. Igy születének hát a törvények, amik a Törvények Könyvében vannak leírva, de
azok sajnos titkoak valának.    Áve:
      Quador


... nem akar valaki csatlakozni ? :)
--- FMail/386 1.0g
 * Origin: This is a message to Kilvadi :-) (2:370/15.18)